Ne féljetek! – üzente II. János Pál pápa

Ne féljetek!
Karol Wojtyła, aki a II. János Pál nevet vette föl 1978. október 22-én

Magyar Péter jogász, Varga Judit volt férje szinte minden posztjához odaírja “Ne féljetek!”

Morva György szedte össze, hogy Magyar Péter anyai nagypapája az a Dr. Erőss Pál volt, akit a múlt század nyolcvanas éveiben láthattunk a Magyar Televízióban, mint a Jogi esetek című műsor jogi szakértőjét.

dr. Erőss Pál egy kis faluban született, Kömörőn 1934. június 22-én. Ősi református kisnemesi családjában lelkészek, tanítók szolgálták a népet. A családnak ez az új hajtása, Pál a híres, neves Debreceni Református Kollégiumban tanult nyolc évig. Az érettségi után az ELTE jogi karán tanult, s kitüntetéses diplomát szerzett. Legyűrve a bírósági fogalmazói éveket 1960-tól kerületi bírósági bíróként dolgozott. Tehetsége még jobban kibontakozott, 1979-től a Legfelsőbb Bíróság bírája. De már 1978-tól a Magyar Televízió Jogi esetek című műsorának szakértőjeként szerzett országos hírnevet és népszerűséget. Amikor ez a műsor ment, szinte kiürültek az utcák…

Erőss Pál feleségével, Mádl Ferenc testvérével, Mádl Terézzel 1956-tól éltek boldog házasságban. Két lányuk is jogász lett, s a hagyományt folytatva Magyar Péter is jogi diplomát szerzett.

Dr. Erőss Pál 2007-ben alapította meg a Ne Féljetek Alapítványt

A “Ne Féljetek!” Alapítványt 2007. április 17-én hozta létre egy magánszemély azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a 2006. őszi rendőri erőszak fizikai sérülést szenvedett áldozatainak. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: dr. Erőss Pál ügyvéd, Fábry Sándor humorista, dr. Morvai Krisztina a Civil Jogász Bizottság társelnöke, dr. Mádl Ferencné a Magyar Karitasz jószolgálati nagykövete, dr. Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum Főigazgatója, dr. Jávor Béla ügyvéd, dr. Magyar István ügyvéd, Dr. Gulyás Géza ügyvéd és dr. Magyar Péter ügyvédjelölt.

Huszonkét évvel az 1956-os forradalom kitörése után 1978. október 22-én mondta el székfoglaló homíliáját II. János Pál pápa

“Ma az új római püspök ünnepélyesen megkezdi szolgálatát és elkezdi Péter küldetésének teljesítését. Mert Péter ebben a városban bontakoztatta ki és fejezte be az Úrtól kapott küldetését. Az Úr hozzá fordult és ezt mondta neki: „…amikor még fiatal voltál, magad övezted föl magadat és oda mentél, ahova akartál. De majd ha megöregszel, kiterjeszted a kezeidet, más övez föl téged és oda visz, ahova te nem akarod.” (Jn 21,18)”

Egy nagyon régi hagyomány szerint (ami nagyszerű irodalmi formát kapott Henryk Sienkiewicz regényében) a Néró-féle üldözés idején Péter el akarta hagyni Rómát. De az Úr közbelépett: szembe jött vele. Péter ezzel a kérdéssel fordult hozzá: „Quo vadis, Domine? – Hová mégy, Uram?” Az Úr ezt válaszolta neki: „Megyek Rómába, hogy másodszor is megfeszítsenek.” Péter erre visszatért a városba, és ott maradt egészen addig, míg megfeszítették.

“Ma olyan püspök kerül Péter római székébe, aki maga nem római. Egy olyan püspök, aki Lengyelország fia. De ettől a perctől kezdve maga is rómaivá lesz. Igen, római lesz! Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amelynek a történelme, a csíráitól kezdve és ezeréves folyamatában mindvégig, eleven, erős, megszakítások nélküli kapcsolatban élt Péter székével; egy olyan nemzet fia, amely mindig hűséges volt a Római Székhez. Ó, micsoda kifürkészhetetlenek az isteni gondviselés tervei!”

Az elmúlt századokban, amikor Péter utóda elfoglalta az ő székét, a fejére tették a hármas uralkodás jelképét, a tiarát. Az utolsó így megkoronázott pápa VI. Pál pápa volt 1963-ban. De a koronázás szertartása után már soha nem viselte a tiarát, és szabadságot hagyott utódának abban a kérdésben, hogy akarja-e viselni.

“I. János Pál pápa, akinek emléke elevenen él a szívünkben, nem akarta viselni a tiarát, és nem akarja az ő utóda sem. Nincs itt az ideje annak, hogy visszatérjünk a koronázás szertartásához és a tiarához, amelyet – talán méltatlanul – a pápák e világi hatalma szimbólumának tekintettek.”

Péter új utóda a Római Székben ma alázattal, de bizakodva és áhítattal így imádkozik

„Ó Krisztus! Engedd, hogy a te egyetlen hatalmad szolgája lehessek! A te édes hatalmad szolgája! A te hanyatlást nem ismerő hatalmad szolgája! Tedd meg, hogy szolga legyek, sőt a te szolgáidnak a szolgája!”

Testvéreim! Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát! Legyetek segítségére a pápának és mindazoknak, akik Krisztusnak akarnak szolgálni és Krisztus hatalmával akarják szolgálni az embert és az egész emberiséget!

Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!

Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy „mi lakik az emberben”. De egyedülő tudja ezt! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme.

Erőss Pál és Magyar Péter

Magyar Péter: “A háttérben a nagyapám, Erőss Pál, legfelsőbb bírósági bíró, akit a Jogi Esetekben való szerepléséért, szelídségéért és ízes magyar (szatmári) beszédéért egy ország imádott. A műsort hat millióan nézték és viccesen rajtaragadt a Jogerőss Pál név.”

“Róla írta tegnap a rogáni propaganda legalja, az origo nevű szennylap, hogy megbízható kommunista bíró volt a Kádár-rendszerben. Arról az emberről, aki 1956-ban fegyverrel harcolt a hazájáért, soha nem volt párt tagja, ellentétben a Fidesz politikusainak egy részével ügynök sem volt. Arról az emberről, aki még a kommunista rendszerben egyedüliként lemondott a bírói pozíciójáról, amikor a kommunista igazságügyi miniszter bele akart szólni a munkájába. Ő volt az az ember, aki hozzám hasonlóan 1989-ben kapott először útlevelet és utazhatott először nyugatra. Ő akkor 56 éves volt, én 8. Emlékszem, hogy amikor először meglátta a csodás osztrák alpesi házakat a gyönyörű muskátlikkal, könnybe lábadt a szeme. Ő volt az, aki az állam ügyvédjeként megpróbálta visszaszerezni a spontán privatizáció során szétlopott vagyon egy részét. Ő volt az, aki már ügyvédként rengeteg szegény honfitársunknak segített teljesen ingyen. Szintén ő vezette a “Ne féljetek!” Alapítványt, amellyel segítettük a 2006-os Fidesz megemlékezésen megsérült embereket. És ő volt az, akit Orbán Viktor középkereszttel tüntetett ki és akinek temetésén a Kúria fideszes elnöke mondott búcsúbeszédet.”

Forrás: Magyar Kurír

Ki is valójában Magyar Péter?

Talpra Magyarok Közössége néven indít mozgalmat Magyar Péter