Let Your Star Shine a Képzőn


2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

2024. április 16. – május 3.

Magyar Képzőművészeti Egyetem 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.

A megnyitó időpontja: 2024. április 16., 18 óra

Megnyitja: Szurcsik József, Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense

Nyitvatartás: hétköznapokon és szombaton 10 – 18 óra között.

A képhez tartozó alt jellemző üres; Let-Your-Star-Shine-a-Kepzon-Anastasiya-Norenko_With-ones-feet-on-the-ground_.jpg a fájlnév
A képhez tartozó alt jellemző üres; Let-Your-Star-Shine-a-Kepzon-Febert-Zsofia-Pudor-et-Rubor_.jpg a fájlnév

A Magyar Képzőművészeti Egyetem különleges kiállítással, konferenciával és Nemzetközi Héttel ünnepli Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 20. évfordulóját. 

Magyarország húsz évvel ezelőtt, 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, a jeles évfordulót az MKE egy kéthetes nemzetközi eseménysorozattal ünnepli.

A programsorozat egyik kiemelt eseménye a Let Your Star Shine című nemzetközi kiállítás. A Let Your Star Shine keretében az elmúlt évtizedekben Erasmus mobilitásban részt vett hallgatók és nemzetközileg is elismert képzőművészek műveiből látható válogatás az egyetem Barcsay Termében, 2024. április 16. – május 3. között. 

Az Unióhoz való csatlakozás az Erasmus programon keresztül az MKE hallgatói és oktatói számára a képzőművészet nemzetközi vérkeringésébe való bekapcsolódásának lehetőségét jelentette. Ezért a Let Your Star Shine kiállításon látható művek kiválasztásakor – a művészi érték mellett – fontos szempont volt, hogy az alkotás létrehozásának ideje, tematikája kapcsolódjon a Erasmus tanulmányút során szerzett tapasztalatokhoz, élményekhez. A Let Your Star Shine kiállításon számos médium megjelenik, a műalkotások leképezik az egyetemen található szakokat, a képzés széles palettáját, a művészi megközelítések sokféleségét. A 35 magyar kiállító művész mellett 17 külföldi, egykor Budapesten tanuló alkotótól is érkeznek művek, és a jelenleg is a Képzőn tanuló hallgatók frissen készült műveivel is találkozhatunk az MKE kiállításán. Az oktatókból, szakemberekből álló zsűri arra törekedett, hogy az ígéretes tehetségek és a kiforrott, neves alkotók egyaránt kapjanak bemutatkozási lehetőséget a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében megrendezendő Let Your Star Shine tárlaton.

Prof. dr. Erős István rektor kiemelte: 

Különleges és erőteljes alkotások érkeztek az Erasmus programban részt vett hazai és külföldi hallgatók körében közzétett pályázatunkra. A művek érzékenyen reflektálnak a diákok utazások során szerzett élményeire, lenyomatot képeznek a benyomásaikról. Az alkotásokat számomra is új megvilágításba helyezi, hogy az alkotók nagy része már születésekor uniós állampolgár volt, így ennek a generációnak az európai értékrend már természetes viszonyítási pont, identitásképző alap. A Magyar Képzőművészeti Egyetem az Erasmus és más nagy múltú együttműködések – mint például a Stipendium Hungaricum -, révén Európában majdnem az összes művészeti egyetemmel szakmai kapcsolatban áll. Ugyanakkor mi különösen nagy hangsúlyt fektetünk az Európán kívüli szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására is: ez idáig már több, mint 15 intézménnyel kötöttünk szakmai együttműködést, többek között dél-afrikai, ghánai, indiai, koreai, mongol, nigériai és az indonéz nemzeti művészeti egyetemmel. Így a nyugati és keleti kultúrákból is fogadhatunk hallgatókat a Képzőn, illetve küldhetünk mi is magyar diákokat hozzájuk, hogy inspirálódjanak, feltöltődjenek, tanuljanak, alkossanak.”

 A Nemzetközi Hét (2024. április 22. – 26.) keretében külföldi és magyar szaktekintélyek tartanak előadásokat, workshopokat az egyetem MKE Barcsay termében. Többek között a japán szobrászművész – Ito Toshimitsu- a Hiroshimai Egyetemről, Ludger Pfanz, filmes szakember a karlsruhei főiskoláról (Hochschule für Gestaltung), Georg Winter német vendégprofesszor a Saarbrückeni Egyetemről, Zhang Wei kínai kalligráfus, valamint az indiai mobilitáson részt vett magyar látványtervezők, Nagy Fruzsina és Tihanyi Ildikó. 

Dr. Dóczi Gergely, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja hangsúlyozta:

Hazánkat az Európai Unió tagjaként számtalan hatás érte az elmúlt húsz évben és éri ma is. Nem csak a szabályozás, a működés, a gazdasági, politikai stratégiák vagy a mindennapi életünket érintő apró ügyek tekintetében, de a gondolkodásmódunk, az érzelmeink, vagy ha úgy tetszik a globális perspektívánk szintjén is – mind egyéni, mind össztársadalmi tekintetben. Mindezek a kortárs képzőművészetre, az alkotókra, a műalkotásokra, és persze a befogadókra is természetszerűleg hatnak. 

Hogy az elmúlt 20 évben miként, és mik a jövővel kapcsolatos várakozások a képzőművészet és a képzőművészeti köz- és felsőoktatás terén, ezt igyekszünk körbejárni az április 30-i konferenciánkon, amelyet – a Magyar Közgazdasági Társaság inspirálására – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termébe szervezünk.”

A Let Your Star Shine kiállítás és a Nemzetközi Hét ideje alatt egy igen különleges művészeti akció is felhívja a figyelmet a Képzőművészeti Egyetem uniós eseménysorozatára. Georg Winter, a Magyar Képzőművészeti Egyetem promenadológiát, azaz sétatudományt oktató vendégprofesszora és hallgatói nyilvános promenadológiai művészeti akciót szerveznek 2024. április 4-én, csütörtökön, 11 órakor az egyetem közelében található VI. kerületi Hunyadi téren. A promenadológia a séta költészete, a környezetészlelés művészete az urbanisztikában. Miközben az utunkat járjuk, az út is átformál minket, így kölcsönhatások körforgása indul el. A sétatudomány vagy promenadológia, mint módszer az esztétika és a kultúratudomány területén helyezkedik el, célja a környezet észlelésének tudatosítása és magának a környezeti észlelésnek a fokozása.

Az április 4-i promenadológiai művészeti akció a sajtó képviselői számára nyilvános, de regisztráció köteles.